Terug naar het overzicht

Wat is een geavanceerde handtekening of zegel?

De geavanceerde elektronische handtekening moet voldoen aan volgende eisen van de eIDAS:

  • zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  • zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  • zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en
  • zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de
    gegevens kan worden opgespoord.

Het geavanceerde elektronische zegel moet voldoen aan volgende eisen van de eIDAS:

  • het is op unieke wijze aan de aanmaker van het zegel verbonden;
  • het maakt het mogelijk de aanmaker van het zegel te identificeren;
  • het komt tot stand met gebruikmaking van gegevens voor het aanmaken van elektronische zegels die de aanmaker van het zegel met een hoog vertrouwensniveau onder zijn controle kan gebruiken voor het aanmaken van elektronische zegels;
  • het is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Vindt u niet meteen het antwoord op uw vraag?
Hebt u een andere vraag of opmerking?