Terug naar het overzicht

Wat is de meerwaarde van de unieke verificatiecode in eSignFlow?

Een elektronisch ondertekend document kan alleen in elektronische vorm op zijn geldigheid worden beoordeeld. Via een PDF-leessoftware zoals Adobe Reader krijgt u te lezen dat het document elektronisch werd ondertekend of gecertifieerd.

Als zo'n document wordt afgedrukt, dan bent u dus niet zeker dat de inhoud van het document na ondertekening/certifiëring niet werd gewijzigd, noch dat het inderdaad elektronisch werd ondertekend/gecertifieerd. Daarom moet u op een afdruk van een elektronisch ondertekend/gecertifieerd document een mogelijkheid hebben om terug te grijpen naar het oorspronkelijke digitale brondocument.

eSignFlow maakt dat mogelijk door een ""verificatieregel"" (een zin) toe te voegen aan elke pagina van een document, waarin u een unieke 16-cijferige verificatiecode (en eventueel een aanvullend wachtwoord) vindt. Met die verificatiecode (en zo nodig het wachtwoord) kunt u dan op de website code.esignflow.be het origineel document terugvinden.

Nota bene: het omgekeerde geldt ook. Als een document op papier werd ondertekend ("nat ondertekend") en dat document krijgt u digitaal te lezen, dan bent u ook niet zeker dat het document niet werd gemanipuleerd. Een manueel op papier ondertekend document is dus slechts op papier te vertrouwen.

Vindt u niet meteen het antwoord op uw vraag?
Hebt u een andere vraag of opmerking?