Terug naar het overzicht

Welke verschillende vormen van digitaal ondertekenen zijn er?

Voor de Belgische en Europese wetgeving bestaan er enerzijds "elektronische handtekeningen" en "elektronische zegels". Beide bestaan in 3 veiligheidsniveaus.

De elektronische handtekening is verbonden aan een persoon en duidt het akkoord aan van de ondertekenaar met de inhoud van een document of duidt een kennisname van de inhoud van een document aan.

Het elektronisch zegel is verbonden aan een organisatie en duidt aan dat de organisatie aangeeft dat het document van haar komt en authentiek is, wat "certifiëren" wordt genoemd.

De 3 veiligheidsniveaus zijn "gewoon", "geavanceerd" en "gekwalificeerd". Een handtekening of zegel die "gekwalificeerd" zijn, worden als volledig gelijkgesteld beschouwd aan een handgeschreven handtekening.

Een "geavanceerde" handtekening/zegel zijn in principe ook zeer veilig (want o.a. gebaseerd op een versleuteld certificaat dat verbonden is met de ondertekenaar), maar zijn niet bij wet gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening.

De "gewone" elektronische handtekeningen of zegels zijn niet gebaseerd op een certificaat verbonden aan de ondertekenaar en zijn dus veel minder veilig.

Vindt u niet meteen het antwoord op uw vraag?
Hebt u een andere vraag of opmerking?