Terug naar het overzicht

Whitepaper: Praktische leidraad bij digitale handtekeningen

In deze whitepaper geven we info over de verschillende soorten digitale handtekeningen, over hoe om te gaan met afgedrukte digitaal ondertekende documenten en een checklist om een gepaste ondertekenoplossing te kiezen.

Dat de digitalisering van processen steeds verder gaat staat buiten kijf. Een ontbrekende schakel is vaak echter de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen. Daardoor kan niet altijd ten volle genoten worden van de voordelen van digitalisering.

In deze whitepaper geven we info over de verschillende soorten digitale handtekeningen, over hoe om te gaan met afgedrukte digitaal ondertekende documenten en een checklist om een gepaste ondertekenoplossing te kiezen.

Door op "Versturen" te klikken, geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Tegen de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden kunt u zich kosteloos verzetten via e-mail naar contact@vandenbroele.be of per brief naar Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200 Brugge. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, zo nodig te verbeteren en te laten wissen. In onze privacy policy leest u meer over de manier waarop we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.